Ruben får egen stand in i Løfgren Casting

I denne bransjen benyttes det jo ofte stand in, og nå har Ruben fått sin helt egen. Hun heter Beth Jensen og er i så måte en dårlig cast utseendemessig, men nå er det ikke den type stand in hun skal brukes som 🙂

Ruben blir fraværende fra Løfgren Casting en god stund fremover, og Beth Jensen tar over samarbeidet sammen med Edvin og driften av Løfgren Casting i Rubens fravær.

Beth har bred erfaring fra bransjen og statistmiljøet, og har vist seg meget kapabel til å skaffe gode aktører og å fungere som en meget habil statistansvarlig på sett.