Vi søker familier til en pilot for en norsk tv-kanal

Løfgren Casting og Rubicon Tv leter etter en familie som kan kjenne seg igjen i følgende SPESIFIKKE utfordringer i hverdagen:

“Mine og dine barn” og “Ungdom som spiller for mye data/tv spill”.

Noe jeg regner med mange familier kanskje kjenner seg igjen i. Vi ønsker å komme i kontakt med dere som kunne ønsket gratis hjelp og råd av eksperter i forhold til nevnte utfordringer og som samtidig vil gjøre dette til en pilot for en norsk tv kanal.

Piloten skal ikke vises på tv, så i så måte er det ikke snakk om noe eksponering for allmenheten, men en fin sjanse til å få hjelp dere kanskje ikke ville fått ellers. Eller trodde dere trengte?

Kunne dere tenkt dere å bli med på dette så sender dere en uforpliktende mail til ruben@loefgrencasting.com og forteller litt kort om familien og utfordringen(e) dere har. Legg også ved kontaktinformasjon og gjerne et bilde av familien / familiemedlemmene.